Kasteel van Gijzegem: toegangscomplex

Beschermd monument van 30-09-1991 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalst
Deelgemeente Gijzegem
Straat Dokter De Cockstraat
Locatie Dokter De Cockstraat 3 (Aalst)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41002/134.1
  • OO000462

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Domein Kasteel van Gijzegem

Dokter De Cockstraat 3, Aalst (Oost-Vlaanderen)

Van het in 1954 gesloopte kasteel van Gijzegem resten nog de rechthoekige omwalling, de 17de-eeuwse poortgebouwen aan de ingang met de inrijpoort en brug. Ten zuidwesten bevindt zich de kasteelhoeve.

Beschrijving

De bescherming omvat het toegangscomplex dat bestaat uit de toegangsbrug over de gracht, de ingangspoort van 1780 in de omheiningsmuur en de twee flankerende paviljoenen uit de 17de eeuw.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "omwille van de historische waarde als restant van het in 1954 gesloopt omgracht classicistisch kasteel dat het laatmiddeleeuws slot had vervangen, en bestaat uit twee 17de-eeuwse in baksteen opgetrokken paviljoenen, verbonden door een bakstenen muur met hardstenen siervazen en idem ingangspoort uit de 18de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000823, Aalst: Neerhof, inrijpoort en omgeving van kasteel (VAN DEN BOSSCHE H., 1991).

Waarden

De inrijpoort met muur en poortgebouwen met brug van het voormalig kasteel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.