Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel van Gijzegem met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8555
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8555

Besluiten

Kasteelhoeve Neerhof en inrijpoort met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 30-09-1991  ID: 2396

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde toegangscomplex van het kasteel van Gijzegem met de ruime omgeving, met inbegrip van de kasteelhoeve (tevens als monument beschermd).

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "De bij de voormalige kasteelhoeve horende uitbatingsgronden, de omwalling en de site van het voormalig kasteel alsmede de aanpalende gronden, begrensd door de was en de Meulenbeek en de aan de overzijde van de straat palende percelen met een deel van de voormalige dreef van het kasteel omwille van de historische waarde als onverbrekelijke eenheid met de kasteelsite en de er vroeger bijhorende hoeve."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000823, Aalst: Neerhof, inrijpoort en omgeving van kasteel (H. Van den Bossche, 1991).


Waarden

De omgeving van de kasteelhoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein Kasteel van Gijzegem

Dokter De Cockstraat 3 (Aalst)
Van het in 1954 gesloopte kasteel van Gijzegem resten nog de rechthoekige omwalling, de 17de-eeuwse poortgebouwen aan de ingang met de inrijpoort en brug. Ten zuidwesten bevindt zich de kasteelhoeve.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van Gijzegem: kasteelhoeve

Dokter De Cockstraat 1 (Aalst)
Kasteelhoeve gelegen in een bebost landschap langs een dreef met bomen. U-vormig gegroepeerde losstaande gebouwen, gekasseide weg en koer, voortuin met bakhuisje. Boerenwoning in traditionele bak- en zandsteenbouw op gecementeerde zandstenen plint, 1688 gedateerd op de bovendorpel van de deur. Haakse stalvleugel, dwarsschuur en wagenhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw.