Parochiekerk Sint-Niklaas

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Korenmarkt
Locatie Korenmarkt zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1028.1
  • 4.01/44021/108.1
  • OO001282

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Korenmarkt zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Talrijke, doch weinig precieze overleveringen over de stichting, vermoedelijk tussen 1038 en 1140 (datum waarop Sint-Niklaas als onafhankelijke parochie bekend is) door de Sint-Pietersabdij.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Niklaaskerk

Korenmarkt zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Architectuurpolychromie, 13de tot 15de eeuw; gewelfschilderingen midden 15de eeuw en circa 1500 (?).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Niklaas is beschermd als monument.

Waarden

Sint-Niklaaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.