Beschermd monument

Windmolen Prinsenmolen

Beschermd monument van 30-04-1945 tot heden
ID: 8561   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8561

Besluiten

Houten en stenen windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-1945  ID: 129

Beschrijving

De windmolen Prinsenmolen is beschermd als monument.


Waarden

De stenen windmolen genaamd Prinsenmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Prinsenmolen

Prinsenmolenstraat 17A (Gavere)
Molen, gelegen op de molenkouter, een kleine heuvel ten noordwesten van de kerk. Ronde stenen korenwindmolen van het belt- of bergmolentype, gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw.