Beschermd monument

Windmolen Tarandusmolen

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden
ID: 8564   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8564

Besluiten

Tarandus windmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2211

Beschrijving

De windmolen Tarandusmolen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als 18de-eeuwse stenen grondzeiler met Oost-Vlaamse kap.”

  • Onroerend Erfgoed - Industrieel Erfgoed, DO000777, Windmolen Tarandusmolen, advies KCML (1986).


Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Tarandusmolen en molenaarswoning

Provinciebaan 22-24 (Gavere)
Stenen olie- en korenwindmolen van het type grondzeiler, oorspronkelijk met zetelkap, door middel van muurankers gedateerd 1771. Aan de straat gelegen voormalig molenaarshuis, vernieuwd na 1914.