Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen Tarandusmolen: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8566
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8566

Besluiten

Tarandus windmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2211

Beschrijving

De omgeving van de windmolen Tarandusmolen is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als vrij gaaf bewaard, open agrarisch gebied met functionele en historische verbindingen met hogervermelde grondzeiler.”

  • Onroerend Erfgoed - Industrieel Erfgoed, DO000777, Windmolen Tarandusmolen, advies KCML (1986).


Waarden

De omgeving van de stenen windmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Omgeving windmolen Tarandusmolen

Heilige Donatusstraat, Ketsestraat, Provinciebaan (Gavere), Beerlegemsebaan, Oudenweg, Zavelputstraat (Zwalm)
Naast de windmolen Tarandusmolen ligt de molenaarswoning. De omgeving van de windmolen wordt gekenmerkt door akker- en weilanden met verspreide hoeves en twee kapellen.

Is de omvattende bescherming van

Gekandelaarde lindenrij als schaduwbomen bij mesthoop

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Achter de stallingen, tegen het gebouw, lag de 'messing' of mesthoop. Deze werd aan de zuidzijde begrensd door een rij van vijf gekandelaarde lindebomen. Deze werden als schaduwbomen aangeplant om uitdrogen van de mesthoop te voorkomen.


Gesloten hoeve

Heilige Donatusstraat 9 (Gavere)
Imposant en heden volledig gesloten hoevecomplex met bakstenen gebouwen geschikt rondom een rechthoekig binnenerf, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Woonvleugel met rechts oorspronkelijk woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, met muurvlechtingen in de zijpuntgevels en klokkenstoel, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Heilige Donatuskapel met linde

Heilige Donatusstraat zonder nummer (Gavere)
Door een linde beschaduwd, gewit bakstenen kapelletje onder pannen zadeldak met rondboognis en Heilige Donatusbeeld achter getralied deurtje.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw

Beerlegemsebaan zonder nummer (Zwalm)
Grote bakstenen wegkapel met tuitgevel van rode en zwarte baksteen afgelijnd door boogfries en bekroond door stenen kruis, gebouwd in 1866.


Olmen afsluitingshaag

Zavelputstraat 12 (Zwalm)
Een olmen afsluitingshaag bevindt zich aan de straatzijde van het erf en is, al dan niet op natuurlijke wijze, aangereikt met haagbeuk, haagliguster, sering en vlier. Het is een scheerhaag van ongeveer 1,5 meter hoog en heeft een lengte van 40 meter. Olm werd voor deze toepassing geprefereerd omwille van de zeer dichte vertakking vanaf de basis. Mits de haag goed onderhouden werd kon men hierdoor het kleinvee op het erf houden en werd indringing voorkomen. Olm wordt heden ten dage nog weinig aangeplant omwille van de olmenziekte. Het valt ons echter op dat de goed onderhouden scheerhagen van olm gezond zijn en niet belaagd worden door de olmenspintkever. Een verklaring is mogelijks dat de spintkever zwaarder takhout of stammen nodig heeft om zicht te vestigen.


Semi-gesloten hoeve

Zavelputstraat 17 (Zwalm)
Voorheen horend bij de verdwenen windmolen, heropgebouwd in 1857, binnenerf omsloten door bakstenen hoevegebouwe en afgesloten door ijzeren inrijhek, alleenstaande schuur uit eind 19de eeuw.


Semigesloten hoeve

Heilige Donatusstraat 2 (Gavere)
19de-eeuwse hoeve van het semigesloten type met woonhuis ten noorden, schuur ten westen en stallen ten oosten en ten zuiden van het gedeeltelijk verharde en beplante erf, toegankelijk via een ijzeren hek.


Tarandusmolen met molenaarswoning

Provinciebaan 22-24 (Gavere)
De Tarandusmolen is een stenen olie- en korenwindmolen, later louter korenwindmolen van het type bovenkruier, grondzeiler, oorspronkelijk met zetelkap, door middel van muurankers gedateerd 1771. Aan de straat ligt de voormalige molenaarswoning, vernieuwd na 1914. Symmetrisch dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder een zadeldak.