Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 85676   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85676

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidbebouwing uit vierde kwart 19de eeuw, bestaande uit vier identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen en doorlopend zadeldak (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Martelaarslaan 321-323, 327-329 (Gent)
Eenheidbebouwing uit vierde kwart 19de eeuw, bestaande uit vier identieke enkelhuizen van twee traveeën met drie bouwlagen en doorlopend zadeldak (pannen).