Beschermd monument

Hof van Nassau: oudste gedeelten

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden
ID: 857   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/857

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het vroeg 16de-eeuws gedeelte van het voormalige hof van Nassau met trapgevel en traptoren in bak- en zandsteenstijl, het daar tegen aangebouwd tweelagig volume met lessenaarsdak, het poortgebouw waarin de anno 1695 gedateerde poort en steekboogdeur en een kleine tuin.
Het hoekpand en de tuin van het Hof van Nassau zijn later eveneens beschermd als monument bij Koninklijk Besluit van 4 december 2003.Waarden

Het hof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hof van Nassau

Graanmarkt 21, 23, 25 (Diest)
Complex huis, waarvan tot op heden een ruim traditioneel dwarsgebouw van bak- en zandsteen uit het eerste kwart van de 16de eeuw bewaard werd.