Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
85712
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85712

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij eclectische huizen uit begin 20ste eeuw, van twee bouwlagen onder zadeldaken (nok parallel aan de straat) en twee tot drie traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij eclectische burgerhuizen

Aerschotstraat 100-108 (Sint-Niklaas)
Rij eclectische huizen uit begin 20ste eeuw, van twee bouwlagen onder zadeldaken en twee tot drie traveeën; voorzien van jaartal 1914. Gemeenschappelijke kenmerken: sokkel van gekantrechte natuursteen, muurbanden die contrasteren met de per pand verschillende parementsteen en ijzeren I-lateien. Overigens sterk individualistisch uitgewerkte panden.