Beschermd monument

Privékliniek en dokterswoning De Lille

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID: 8572   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8572

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat de privékliniek en dokterswoning van dokter E. De Lille.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Voormalige woning en kliniek van dokter E. De Lille is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het gebouwencomplex, een realisatie van architect Robert Hebb uit Sint-Niklaas van 1939, is het opvallendste voorbeeld in Maldegem van een uitgesproken modernistische baksteenarchitectuur uit het interbellum en vormt aldus een blikvanger in het straatbeeld. Het imposant gebouw is duidelijk verwant aan het "romantisch kubisme" met invloed van W.M. Dudok door het gebruik van baksteen, de asymmetrische compositie met het contrasterend spel van horizontale en verticale volumes, de platte daken met dakterras, de afgeronde hoekoplossingen en de hoog oplopende traptoren, het aanwenden van rondvensters en ladderramen. Na de herbestemming tot schoolgebouw in 1946 bleef de complexe ruimteindeling en de sobere aankleding van het interieur grotendeels behouden.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het gebouwencomplex, een realisatie van architect Robert Hebb uit Sint-Niklaas van 1939, is het opvallendste voorbeeld in Maldegem van een uitgesproken modernistische baksteenarchitectuur uit het interbellum en vormt aldus een blikvanger in het straatbeeld. Het imposant gebouw is duidelijk verwant aan het "romantisch kubisme" met invloed van W.M. Dudok door het gebruik van baksteen, de asymmetrische compositie met het contrasterend spel van horizontale en verticale volumes, de platte daken met dakterras, de afgeronde hoekoplossingen en de hoog oplopende traptoren, het aanwenden van rondvensters en ladderramen. Na de herbestemming tot schoolgebouw in 1946 bleef de complexe ruimteindeling en de sobere aankleding van het interieur grotendeels behouden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Privékliniek en dokterswoning De Lille

Kanunnik Andrieslaan 1 (Maldegem)
Voormalige privékliniek en dokterswoning van E. De Lille. In 1938 gaf dokter Eugène De Lille aan architect Robert Hebb uit Sint-Niklaas de opdracht een woning en kliniek te bouwen in het centrum van Maldegem op een markant hoekperceel. De constructie is een kenmerkend voorbeeld van modernistische baksteenarchitectuur van architect Robert Hebb in het interbellum, meer bepaald in de strekking romantisch kubisme.