Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden
ID: 8574   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8574

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat de hoeve met losse bestanddelen uit het begin van de 19de eeuw. Ook de onmiddellijke omgeving is beschermd als monument.


Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De begin 19de-eeuwse hoeve is een representatief voorbeeld van een zeer goed bewaarde hoeve met losse bestanddelen ingeplant ten noorden op een begraasd erf met fruitbomen en hulsthaag aan de straatkant. Het gerenoveerde boerenhuis, gedateerd van 1808, is typerend voor het regionaal landelijk woningtype in het Meetjesland. De beschilderde voorgevel is traditiegetrouw naar het zuiden gericht en bevat hoge rechthoekige vensters en een omlijste deur. De afwerking van de zijgevels met muurvlechtingen getuigen van de oude traditionele bouwwijze. In het boerenhuis treft men een unieke en zeer interessante tegelschouw met 120 bijbelse voorstellingen en twee tegeltableaus.
De hoeve bewaart een opmerkelijke schuur met stallen deels opgetrokken van baksteen en deels afgewerkt met gepotdekselde beplanking, op een trekbalk van 1813 gedateerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De begin 19de-eeuwse hoeve is een representatief voorbeeld van een zeer goed bewaarde hoeve met losse bestanddelen ingeplant ten noorden op een begraasd erf met fruitbomen en hulsthaag aan de straatkant. Het gerenoveerde boerenhuis, gedateerd van 1808, is typerend voor het regionaal landelijk woningtype in het Meetjesland. De beschilderde voorgevel is traditiegetrouw naar het zuiden gericht en bevat hoge rechthoekige vensters en een omlijste deur. De afwerking van de zijgevels met muurvlechtingen getuigen van de oude traditionele bouwwijze. In het boerenhuis treft men een unieke en zeer interessante tegelschouw met 120 bijbelse voorstellingen en twee tegeltableaus.
De hoeve bewaart een opmerkelijke schuur met stallen deels opgetrokken van baksteen en deels afgewerkt met gepotdekselde beplanking, op een trekbalk van 1813 gedateerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Warmestraat 38 (Maldegem)
Hoeve uit het eerste kwart van de 19de eeuw, ter vervanging van een oudere hoeve. Het boerenhuis is op een gevelsteen boven de deur van 1808 gedateerd.