Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
8575
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8575

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat het boerderijcomplex bestaande uit een woning met L-vormige plattegrond annex bakhuis, aparte stallingen en een grote schuur. Ook de onmiddellijke omgeving is beschermd als monument.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het begraasde boerenerf met zijn losse bestanddelen behield volledig zijn specifiek karakter met streekeigen bouwkenmerken. Het eenvoudig, geschilderd boerenhuis is typisch voor de hoevebouw in het Meetjesland, maar bevat een opmerkelijke ·haaks aangebouwde onderkelderde opkamer en een bij de keuken aangebouwd bakhuis. Het huis bewaart binnenin de samengestelde balklaag met versierde moerbalken en drie typische schouwen, waarvan deze in de opkamer op de stookplaats bekleed is met geglazuurde wandtegels. De balklaag in de opkamer bezit opvallende moerbalken met sculpturaal bewerkte uiteinden en het jaartalcijfer 1697 als versieringsmotief. Tot op zekere hoogte is in de opkamer ook een lambrisering met wandtegels bewaard.
De bakstenen dienstgebouwen dateren vermoedelijk van 1861, blijkens een gevelsteentje op één der gebouwen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Warmestraat 29 (Maldegem)
Hoevecomplex bestaande uit een woning met L-vormige plattegrond annex bakhuis, aparte stallen en een grote schuur. Ten oosten van het erf loopt een beek en is een drenkplaats. Achter de schuur bevindt zich de mestvaalt. Het ruime met gras begroeide erf is aan de straatkant deels afgesloten door een meidoornhaag.