Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Ten Elshoute of Walhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
85801
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85801

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het oudste document betreffende dit goed zijn de Gentse schepenregisters van 1404. Over de 16de eeuw zijn er geen inlichtingen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Ten Elshoute

Elshout 48 (Gent)
Het oudste document betreffende dit goed zijn de Gentse schepenregisters van 1404. Over de 16de eeuw zijn er geen inlichtingen. Afgezonderde hoeve met losse bestanddelen gegroepeerd rond groot met gras begroeid erf. Ten noordwesten boerenwoning van zeven traveeën onder gebogen zadeldak. Ten zuidwesten resterend deel van de dienstgebouwen.