Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis A la demie Lune

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 85808   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85808

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bepleisterde voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een plat dak. 19de-eeuwse ordonnantie.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis A la demie Lune

Groentenmarkt 3 (Gent)
Bepleisterde voorgevel van drie traveeën, drie bouwlagen en een plat dak. 19de-eeuwse ordonnantie.