Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Nieuwe Zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 85812   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85812

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bakstenen villa met pannendak in nieuwe zakelijkheid, ontwerp van architect-decorateur Ch. Gauquie (Brussel) van 1938.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in Nieuwe Zakelijkheid

Hogerlucht 118 (Ronse)
Bakstenen villa met pannendak in nieuwe zakelijkheid, ontwerp van architect-decorateur Ch. Gauquie van 1938.