Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel De Wallekens

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 85856   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85856

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Omgracht goed met grote tuin en woonhuis gebouwd op een motte, naar verluidt in 1552. Deze percelen met woonhuis en neerhof zouden onder geen enkele heerlijkheid gelegen hebben.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel De Wallekens

Bellemstraat 165 (Aalter)
Samen met neerhof gelegen in een rechthoekige meervoudige omgrachting. Ten noordoosten via hekje verbonden met het erf van de hoeve. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak; naar verluidt op voorgevel eertijds gedateerd 1552, doch eerder 18de-eeuwse gevelordonnantie met recente restauratie.