Beschermd monument

Baileybrug over Leopoldkanaal

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
8587
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8587

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat de Lievebrug over het Leopoldkanaal, een militaire vakwerkbrug of Baileybrug uit 1944.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

De Lievebrug over het Leopoldkanaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De Lievebrug is een militaire vakwerkbrug of Baileybrug gebouwd door het Canadees leger in 1944 bij de bevrijding van de gemeenten aan het Leopoldkanaal. Dit is naar verluidt de enige bewaarde, door de Canadezen aangelegde Baileybrug uit de Tweede Wereldoorlog in Europa.

industrieel-archeologische waarde

De Lievebrug is een militaire vakwerkbrug of Baileybrug gebouwd door het Canadees leger in 1944 bij de bevrijding van de gemeenten aan het Leopoldkanaal. Dit is naar verluidt de enige bewaarde, door de Canadezen aangelegde Baileybrug uit de Tweede Wereldoorlog in Europa.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Baileybrug over Leopoldkanaal

Boomstraatje zonder nummer (Maldegem)
De Lievebrug over het Leopoldkanaal is een Bailey-bridge, een militaire vakwerkbrug, zoals die in 1940 ontwikkeld werd door de Engelse ingenieur Sir Donald Coleman Bailey. Als strategische brug, die in enkele uren tijd moest kunnen opgebouwd worden, terug gedemonteerd, getransporteerd en terug opgebouwd worden, is de betreffende brug vermoedelijk één van de laatste resterende en nog steeds in gebruik zijnde Baileybruggen uit de Tweede Wereldoorlog.