Watermolen Cottemmolen

Beschermd monument van 03-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Erpe
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 36 (Erpe-Mere)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41082/112.1
  • 4.01/41082/132.1
  • OO000783

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Cottemmolen

Molenstraat 36, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Fraaie nog in werking zijnde bovenslagmolen op de Molenbeek, met bewaarde sluis en ijzeren scheprad; bijhorende gesloten hoeve. Molen vermeld in 1571 , huidige gebouwen uit het vierde kwart van de 18de eeuw of de 19de eeuw. Prachtig gelegen in een beboomd landschap met wandelpad langs de Molenbeek.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de watermolen Cottemmolen met inbegrip van het woonhuis, de stallingen, het bedrijfsgebouw, alle roerend werk en het sluiswerk.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: "als bovenslagmolen met archivalische vermelding 1571 en gedateerd door datumsteen 1713 en 1796".

  • Onroerend Erfgoed – Industrieel Erfgoed, DO000748, Cottemmolen en omgeving, advies KCML (1985).

Waarden

De watermolen, genaamd Cottemmolen met inbegrip van het woonhuis, de stallingen, het bedrijfsgebouw, alle roerend werk en het sluiswerk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.