Beschermd monument

Landhuis 't Kasteeltje

Beschermd monument van 09-06-2004 tot heden

ID
8590
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8590

Besluiten

Geografisch pakket Maldegem
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-2004  ID: 4272

Beschrijving

De bescherming omvat het landhuis 't Kasteeltje met afsluitend hek, de omgevende tuin met onder meer een bijzondere Ginkgo biloba en het voormalig bedrijfsgebouwtje van drukkerij De Lille. Het complex is gedeeltelijk gelegen binnen de sinds 1981 als dorpsgezicht beschermde omgeving van de Sint-Barbarakerk.Waarden

Het beschermenswaardig erfgoed in Maldegem, geselecteerd op basis van de systematische overzichtsinventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente, omvat een gevarieerd aanbod van representatieve en goed bewaarde voorbeelden van het cultureel-historisch patrimonium van de gemeente. De geselecteerde objecten zijn betekenisvolle getuigen van de historische en/of kunsthistorische evolutie, van wooncultuur en maatschappelijk leven in het verleden en vertonen duidelijk historische, en meer bepaald architectuurhistorische, sociaal-culturele, industrieel-archeologische of volkskundige kwaliteiten en beeldbepalende kenmerken.

Het Kasteeltje met hek, omgevende tuin met onder meer een Ginkgo biloba en het voormalig bedrijfsgebouwtje De Lille is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het in kern tot de l6de eeuw opklimmend kasteeltje met toren als statussymbool is een zeldzaam voorbeeld van privé-burgerlijke architectuur in een landelijke dorpskern. Als verblijf van prominente personen als griffiers, baljuws of burgemeesters is het een materiële getuige van de maatschappelijke en administratieve organisatie tijdens het ancien régime.
Architectuurhistorisch is het een belangrijk gebouw door zijn lange bouwgeschiedenis die nog duidelijk afleesbaar is in het huidig gebouw. De talrijke aanpassingen, ook in het interieur zijn illustratief voor de evolutie van de architectuur en de wisselende bouwtrant doorheen de eeuwen. De uitbreidingen en aanpassingen begin 20ste eeuw getuigen van de ondernemende en exuberante geest van de toenmalige eigenaar. Als woning en bedrijfsgebouw van drukker, journalist, politicus en uitgever Victor De Lille vanaf 1904 heeft het gebouw voor Maldegem ook een grote cultuurhistorische waarde.
In de voortuin, afgesloten door een kunstig ijzeren hekwerk, is de imposante Ginkgo biloba, met zijn 4,20 meter omtrek bij de dikste Ginkgo's van België te rekenen, een beeldbepalend element. De diepe achtertuin met onder meer een imposante tamme kastanje en zwarte moerbei maakt integrerend deel uit van de historische site.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het in kern tot de l6de eeuw opklimmend kasteeltje met toren als statussymbool is een zeldzaam voorbeeld van privé-burgerlijke architectuur in een landelijke dorpskern. Als verblijf van prominente personen als griffiers, baljuws of burgemeesters is het een materiële getuige van de maatschappelijke en administratieve organisatie tijdens het ancien régime.
Architectuurhistorisch is het een belangrijk gebouw door zijn lange bouwgeschiedenis die nog duidelijk afleesbaar is in het huidig gebouw. De talrijke aanpassingen, ook in het interieur zijn illustratief voor de evolutie van de architectuur en de wisselende bouwtrant doorheen de eeuwen. De uitbreidingen en aanpassingen begin 20ste eeuw getuigen van de ondernemende en exuberante geest van de toenmalige eigenaar. Als woning en bedrijfsgebouw van drukker, journalist, politicus en uitgever Victor De Lille vanaf 1904 heeft het gebouw voor Maldegem ook een grote cultuurhistorische waarde.
In de voortuin, afgesloten door een kunstig ijzeren hekwerk, is de imposante Ginkgo biloba, met zijn 4,20 meter omtrek bij de dikste Ginkgo's van België te rekenen, een beeldbepalend element. De diepe achtertuin met onder meer een imposante tamme kastanje en zwarte moerbei maakt integrerend deel uit van de historische site.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Landhuis 't Kasteeltje

Noordstraat 15 (Maldegem)
Eclectisch kasteeltje met oude kern met torentje vermoedelijk opklimmend tot begin 16de eeuw, mogelijk van circa 1525. Het kasteeltje op L-vormige plattegrond is vrij diep ingeplant met een voortuin en imposante Ginkgo biloba of Japanse notelaar, van de straat afgesloten door fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuilen.

Is de omvattende bescherming van

Japanse notenboom bij 't Kasteeltje

Noordstraat 15 (Maldegem)
De als monument beschermde Ginkgo biloba (Japanse notenboom) staat in de voortuin van het landhuis ‘t Kasteeltje. Deze zeldzame boomsoort had op het moment van de inventarisatie een stamomtrek van 420 cm. Het is een vrouwelijk exemplaar dat jaarlijks nootjes produceert. De boom behoort vermoedelijk tot de oudste Ginkgo’s in Vlaanderen, de oudste gekende exemplaren van Ginkgo biloba zijn nagenoeg allemaal vrouwelijke exemplaren.