Beschermd monument

Rabot

Beschermd monument van tot heden

ID
8591
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8591

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

Het Rabot is beschermd als monument.Waarden

Het Rabot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rabot

Opgeëistenlaan 2A (Gent)
Versterkte sluis gebouwd op het Lieve-kanaal ten zuidwesten van de verdedigingsgordel rondom de stad. Eerstesteenlegging, volgens de tweede gevelsteen, op 13 juni 1489, de werken zijn voltooid in 1491.