Beschermd monument

Parochiekerk Heilig Kruis

Beschermd monument van 28-12-1936 tot heden
ID: 8592   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8592

Besluiten

Gebouwen in de provincie Oost-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1936  ID: 18

Beschrijving

De parochiekerk Heilig Kruis is beschermd als monument.Waarden

De kerk van het Heilig Kruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

artistieke waarde

in casu kunstwaarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Heilig Kruis

Sint-Kruis-Winkeldorp zonder nummer (Gent)
Oudste vermelding in 1629, doch kern opklimmend tot de 15de eeuw. Driebeukige hallekerk met vierkante westtoren, geflankeerd aan de zuidelijke zijde door rond traptorentje en aan de noordelijke zijde een doopkapel in het verlengde van de zijbeuk, een schip van drie travee├źn, koor van twee travee├źn met zijbeuken.