Beschermd monument

De Lintworm en Krocht

Beschermd monument van tot heden

ID
8597
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8597

Besluiten

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

Deze bescherming betreft het oorspronkelijk romaans steen 'De Lintworm en Krocht' (volledig gebouw). Op het moment van bescherming was het gebouw in gebruik als pastorie van de Sint-Michielsparochie.Waarden

De Lintworm en Krocht, thans pastorie van de Sint-Michielsparochie, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

De Lintworm en Krocht

Korenlei 24-26, Sint-Michielsplein 21 (Gent)
Oorspronkelijk romaans steen van circa 1200 opgetrokken uit Doornikse steen, waarvan enkel de onderbouw en de in 1909 herbouwde zijgevels verwijzen naar een vroegere vorm. Volgens archiefstukken werd in 1662 op de behouden romaanse onderbouw een traditionele bak- en zandstenen trapgevel opgericht, in de loop van de 19de eeuw verbouwd, maar in 1909 hersteld in 17de-eeuwse toestand met volledig vernieuwde topgevel en gebruik van nieuwe materialen; de romaanse gevels werden tegen de zijgevels heropgebouwd.