Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Gerulfus: toren

Beschermd monument van 24-01-1944 tot heden

ID
8598
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8598

Besluiten

Kerken
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-1944  ID: 107

Beschrijving

Deze bescherming betreft de toren van de Sint-Gerulfuskerk.Waarden

De toren van de Sint-Gerulphuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Gerulfus

Drongenplein 26, 26B-D (Gent)
Volgens een recent artikel zou er een Sint-Gerolf parochiekerk bestaan hebben van het tweede kwart van de 12de eeuw tot 1658. Doch volgens de klassieke opvattingen gebruikte de abdij tot in de 16de eeuw het koor voor de officies, afgescheiden van het schip, dienstdoende als parochiekerk.