Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Directeurswoning van touwslagerij La Hammoise

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
85990
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/85990

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige directeurswoning van touwslagerij en tapijtfabriek "La Hammoise", thans hotel "Het Zoete Water".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Directeurswoning van touwslagerij La Hammoise

Damstraat 64 (Hamme)
Grote burgerwoning waarvan het hoofdvolume van twee en een halve bouwlaag onder zadeldak duidelijk op de aanvankelijke 19de-eeuwse directeurswoning van vijf traveeën breed met centrale deurtravee teruggaat.