Pastorie Sint-Sebastianusparochie: pastorietuin versie 1 - 09.09.2013

Het betreft de tuin van de pastorie van de Sint-Sebastianusparochie die typologisch onlosmakelijk verbonden is met het pastoraal goed.

De tuin heeft, voor zover bekend, haar oorspronkelijke omvang bewaard. In de jaren 1990 werd het beeld van een typische ommuurde pastorietuin verstoord door de gedeeltelijke afbraak van de omheiningsmuur langs de straatkant en door het ontbreken van enige tuinaanleg. Op het domein bevindt zich een paviljoen van de jeugdbeweging.

In de noordoostelijke hoek van de tuin bevindt zich een Heilig Hartbeeld.

Bibliografie

  • THEYS C. & GEYSELS J. 1957: Geschiedenis van Linkebeek, Brussel.
  • WAUTERS A. 1855: Histoire des environs de Bruxelles 10B, Brussel.
  • S.n. 1980: Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Brabant. Kanton Sint-Genesius-Rode, Brussel.

Waarden

De pastorietuin is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde: typologisch onlosmakend verbonden met het concept van een pastoraal goed.


Bron: Archief Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, DB000090, Pastorie Sint-Sebastianusparochie: pastorietuin, beschermingsdossier
Auteurs:  Paesmans, Greta
Datum: 1994

Je kan deze pagina citeren als: Paesmans, Greta: Pastorie Sint-Sebastianusparochie: tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/148883 (geraadpleegd op 26-10-2020)


Pastorie Sint-Sebastianusparochie met tuin: tuin_versie2_20151202

De tuin van de pastorie van de Sint-Sebastianusparochie te Linkebeek, is beschermd als dorpsgezicht.


Bron: -
Auteurs:  Agentschap Onroerend Erfgoed

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed: Pastorie Sint-Sebastianusparochie: tuin [online], https://id.erfgoed.net/teksten/183209 (geraadpleegd op 26-10-2020)