Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
86011
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86011

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met oude kern, thans van het semi-gesloten type ingeplant op de grens met Ooike. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een verhard rechthoekig erf met ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers in de zuidoosthoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Oudenaardsesteenweg 58 (Kruisem)
Hoeve met oude kern, heden van het semi-gesloten type ingeplant op de grens met Ooike. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een verhard rechthoekig erf met ijzeren toegangshek aan gemetste pijlers in de zuidoosthoek.