Beschermd monument

Bijlokeklooster

Beschermd monument van 14-06-1991 tot heden

ID: 8602   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8602

Besluiten

Abdij Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijloke
opheffingsbesluiten: 14-06-1991  ID: 10974

Geografisch pakket Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 97

Beschrijving

De oorspronkelijke bescherming van 29/11/1943, omvatte ook het poortgebouw en de conciërgewoning langsheen de Godshuizenlaan; dit deel werd echter opgeheven in 1991. Deze bescherming betreft momenteel dus enkel de gebouwen van het Bijlokeklooster met kerk en museum.Waarden

De Abdij Onze-Lieve-Vrouw Bijloke, museum, klooster en kerk, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen in de Abdij van de Bijloke

Godshuizenlaan 2, 2B (Gent)
Sporen van muurschilderingen in de kapel reeds vermeld in 1854. Ontdekking van de medaillons bij onderzoek in 1994 nadat de kapel kort tevoren grotendeels ontpleisterd was.Waardevol monumentaal geconcipieerd ensemble van 14de-eeuwse muurschilderingen in het refectorium.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Bijlokehospitaal en Bijlokeklooster

Bijlokekaai 1-8, 7B-G, Godshuizenlaan 2, 2B, Jozef Kluyskensstraat 2-6 (Gent)
Gebouwencomplex, waarvan de noordkant wordt ingenomen door het Burgerlijk Hospitaal uit 1864-1880 naar ontwerp van architect A. Pauli. De oude, tot de 13de eeuw opklimmende hospitaalgebouwen met kapel liggen deels geïncorporeerd tussen 19de-eeuwse gebouwen aan de oostkant. Centraal strekt zich een rechthoekig beplant plein uit waaraan in het zuiden de oude abdijgebouwen uit de eerste helft van de 14de eeuw palen, het huidig cisterciënzerinnenklooster en het Oudheidkundig Museum.