Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Rijvissche

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
86021
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86021

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende eigenaars van het goed in de 12de-14de eeuw. Heden nog volledig omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning en neerhof met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein Rijvissche

Rijvisschestraat 3-9 (Gent)
Zogenaamd naar de Gentse familie Rijvissche, de oudst bekende eigenaars van het goed in de 12de-14de eeuw. Heden nog volledig omgracht kasteel met voormalige hovenierswoning en neerhof met lange toegangsweg vanaf de Rijvisschestraat.