Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte: oude delen

Beschermd monument van 04-03-1947 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Mariakerke
Straat Mariakerkeplein
Locatie Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1358.1
  • 4.01/44021/148.1
  • OO001245

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Mariakerkeplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Constructie van Doornikse steen ingeplant op de hoogste plaats van Mariakerke, waarschijnlijk in oorsprong een driebeukige transeptloze romaanse kerk. Ten zuiden, kerkhof met rechtlijnige paden, in 1873 ontworpen. De basilicale kerk vertoont een plattegrond met een driebeukig schip van vijf traveeën.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de oude delen van de Onze-Lieve-Vrouw van Geboortekerk, meer bepaald de toren, de viering, het koor, het transept, de eerste drie oostelijke traveeën van het schip en de zijbeuken van de kerk.

Waarden

De toren, de viering, het koor, het transept, alsmede de eerste drie oostelijke traveeën van het schip en de zijbeuken der Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.