Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte: oude delen

Beschermd monument van 04-03-1947 tot heden

ID: 8603   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8603

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte: oude delen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-1947  ID: 182

Beschrijving

Deze bescherming betreft de oude delen van de Onze-Lieve-Vrouw van Geboortekerk, meer bepaald de toren, de viering, het koor, het transept, de eerste drie oostelijke traveeën van het schip en de zijbeuken van de kerk.Waarden

De toren, de viering, het koor, het transept, alsmede de eerste drie oostelijke traveeën van het schip en de zijbeuken der Onze-Lieve-Vrouwekerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)
Constructie van Doornikse steen ingeplant op de hoogste plaats van Mariakerke, waarschijnlijk in oorsprong een driebeukige transeptloze romaanse kerk. Ten zuiden, kerkhof met rechtlijnige paden, in 1873 ontworpen. De basilicale kerk vertoont een plattegrond met een driebeukig schip van vijf traveeën.