Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden

ID: 8606   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8606

Besluiten

Geografisch pakket Mariakerke
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3016

Beschrijving

Deze bescherming betreft het gehele gebouw van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte.Waarden

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw als uitbreiding van het Koninklijk Besluit van 04.03.1947 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als een in oorsprong driebeukige transeptloze Romaanse kerk die in de 13de eeuw werd omgebouwd in een eenvoudige landelijke Schelde-gotiek en die tussen 1887-1892 werd gerestaureerd en uitgebreid naar ontwerp van August Van Assche, waarbij het schip werd verlengd, een nieuwe westgevel werd opgebouwd, een traptoren en een doopkapel werden toegevoegd.

artistieke waarde

het interieur dat gekenmerkt wordt door typische Scheldegotische spitsboogvormige scheibogen steunend op ronde zuilen die knopkaitelen vertonen en een houten spitstongewelf ondersteunen. Het kerkmeubilair dat grotendeels uitgevoerd werd in neogotische stijl naar ontwerp van J. Bethune en A. Van Assche.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)
Constructie van Doornikse steen ingeplant op de hoogste plaats van Mariakerke, waarschijnlijk in oorsprong een driebeukige transeptloze romaanse kerk. Ten zuiden, kerkhof met rechtlijnige paden, in 1873 ontworpen. De basilicale kerk vertoont een plattegrond met een driebeukig schip van vijf travee├źn.