Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Jan met omringend kerkhof en aanpalende woningen

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 08-02-1946 tot heden

ID
861
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/861

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jan met kerkhof en aanpalende woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 141

Beschrijving

De Sint-Janskerk met het omringend kerkhof en de aanpalende woningen te Tervuren, is beschermd als landschap.Waarden

De Sint-Janskerk met het omringend kerkhof en de aanpalende woningen, is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jan met omringend kerkhof en aanpalende woningen

Kerkstraat (Tervuren)
Door haar rijke historische verleden, onder meer als verblijfplaats van de hertogen van Brabant eeuw, bevat het centrum van Tervuren nog een aantal historische gebouwen met als middelpunt de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist.

Is de omvattende bescherming van

's Amptmanskamer

Markt 9 (Tervuren)
Ruime woning die voor een groot deel de oostelijke begrenzing vormt van het kerkhof rondom de parochiekerk Sint-Jan Evangelist.


Burgerhuis

Kasteelstraat 7 (Tervuren)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met twee dakvensters, op de deurimposten gedateerd 1775.


Burgerhuis

Kasteelstraat 9 (Tervuren)
In oorsprong een woonhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met in neoclassicistische stijl aangepaste gevel.


Burgerhuis

Kasteelstraat 11 (Tervuren)
Burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, mogelijk opklimmend tot het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw.


Heilig Hartbeeld

Kerkstraat zonder nummer (Tervuren)
Heilig Hartbeeld van 1932, van beeldhouwer F. Gysen, voetstuk naar ontwerp van Lucien Van huffel, ingeplant op een betegeld perk met buxushaag en afgescheiden door een ijzeren hek.


Herberg De Poel

Kasteelstraat 5 (Tervuren)
Taps toelopend en zeer ondiep breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met rechts een lager bijgebouw, opklimmend tot het laatste kwart van de 18de of het begin van de 19de eeuw.


Huis De Kroone

Kerkstraat 8 (Tervuren)
18de-eeuws hoekpand van drie en drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.


Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Kerkstraat 6B (Tervuren)
Kruiskerk uit de 14de eeuw, opgetrokken in gotische stijl maar met behoud van de onderbouw van de romaanse toren uit de eerste helft van de 13de eeuw en de classicistische westgevel van 1779, omgeven door het voormalige kerkhof met kerkhofmuur opgetrokken uit kalkzandsteen.


Relais Saint-Hubert

Markt 12 (Tervuren)
Horecapand met zes traveeën en twee bouwlagen onder een onregelmatig zadeldak, huidig uitzicht opklimmend tot het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw.


Stadswoning

Kerkstraat 6 (Tervuren)
Breedhuis op smalle rechthoekige plattegrond, drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Dorpskom Tervuren en Warandepark

Warande (Tervuren)
Het Warandepark (225 ha) in het brongebied van de Voer bevat een ringmuur, 8 vijvers, dreven, een ‘zevensterre’ en een Gordaalmolen (“Spaans huis”). Een middeleeuwse kasteel van de hertogen van Brabant, werd in 1782 gesloopt. Van een nieuwer kasteel nabij de Sint-Hubertuskapel (ingewijd 1617), blijven stallingen in hoefijzervorm over. Een paleis in Lodewijk XVIde-stijl herbergde tijdens de Wereldtentoonstelling in 1897 een deel van de Congolese afdeling. Het park in Franse stijl bevat merkwaardige axiale perspectieven. In 1902 tekende Ch.L.Girault in opdracht van Leopold II het Museum voor Midden-Afrika. De koning liet in 1897 ook de Tervurenlaan aanleggen naar het Brusselse Jubelpark en de tramlijn van Brussel naar Tervuren met pittoresk eindpunt. In 1931 volgt de eerste spoorlijn met elektrische tractie. Het centrum van Tervuren heeft opmerkelijke historische gebouwen.