Beschermd monument

Watermolen Gotegemmolen

Beschermd monument van 21-04-1993 tot heden
ID: 8611   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8611

Besluiten

Watermolen Gotegemmolen met molenhuis, toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1993  ID: 2497

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de watermolen genaamd Gotegemmolen, met inbegrip van het molengebouw, het sluiswerk, het waterrad, alle roerend werk als daar zijn: beide koppels maalstenen (koude maalcyclus), het raderwerk, het luiwerk, de graankuiser, de plansichter, de haverpletter, beide galgen, de elevator en de graanmenger.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als korenwatermolen, gedateerd in 1808, met bovenslagrad en met zowel koude als warme maalcyclus”.

  • Onroerend Erfgoed – Industrieel Erfgoed, DO000839, Gotegemmolen, advies KCML (1993).


Waarden

De watermolen genaamd Gotegemmolen, met inbegrip van het molengebouw, het sluiswerk, het waterrad, alle roerend werk als daar zijn: beide koppels maalstenen (koude maalcyclus), het raderwerk, het luiwerk, de graankuiser, de plansichter, de haverpletter, beide galgen, de elevator en de graanmenger, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Gotegemmolen

Gotegemstraat 1 (Erpe-Mere)
Nog in werking zijnde bovenslagmolen op de Molenbeek met ijzeren scheprad en sluis, gelegen op de rand van Mere, bij het Blauwbos, vaak vermeld als behorend bij Haaltert.