Watermolen Gotegemmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Mere
Straat Gotegemstraat
Locatie Gotegemstraat 1 (Erpe-Mere)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/41082/103.1
  • 4.02/41082/111.1
  • OO000792

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Watermolen Gotegemmolen

Gotegemstraat 1, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

Nog in werking zijnde bovenslagmolen op de Molenbeek met ijzeren scheprad en sluis, gelegen op de rand van Mere, bij het Blauwbos, vaak vermeld als behorend bij Haaltert.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De watermolen Gotegemmolen met omgeving is beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde als volgt werd gemotiveerd: “als site van een nog functionerende watermolen.”

  • Onroerend Erfgoed – Industrieel Erfgoed, DO000839, Gotegemmolen, advies KCML (1993).

Waarden

De onmiddellijke omgeving van de Gotegemmolen is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.