Beschermd monument

Pastorie Sint-Jansparochie: pastorie met aanhorigheden

Beschermd monument van tot heden

ID
863
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/863

Besluiten

Pastorie Sint-Jansparochie met aanhorigheden, pastorietuin met tulpenboom
definitieve beschermingsbesluiten: 13-04-1981  ID: 1610

Beschrijving

De pastorie met aanhorigheden, gelegen langs de Pastoor Vandersandestraat te Tervuren, is beschermd als monument. De pastorietuin is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke en historische waarde van de pastorie met aanhorigheden als volgt: als omheind gebouw bestaande uit een deel van 1616 in traditionele bak- en zandsteenstijl en een deel uit eind 18de eeuw, verbouwd in de 19de-20ste eeuw, met schuur en voormalige stallen.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DV000603, Pastorie met aanhorigheden (S.N., 1981).


Waarden

De pastorie met inbegrip van de aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Jansparochie met aanhorigheden en tuin

Pastoor Vandersandestraat 34 (Tervuren)
Vroeg 17de-eeuwse pastorie met 18de-eeuwse aanpassingen, aan de straat toegankelijk via een overluifelde toegangspoort, ten noorden de resten van het ommuurde neerhof, ten zuiden en ten oosten de ruime tuin met vijver en Lourdesgrot.