Pastorie Sint-Jansparochie: pastorie met aanhorigheden

Beschermd monument van 13-04-1981 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Tervuren
Deelgemeente Tervuren
Straat Pastoor Vandersandestraat
Locatie Pastoor Vandersandestraat 34 (Tervuren)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24104/104.1
  • 4.01/24104/119.1
  • OB000828

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Jansparochie met aanhorigheden en tuin

Pastoor Vandersandestraat 34, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Vroeg 17de-eeuwse pastorie met 18de-eeuwse aanpassingen, aan de straat toegankelijk via een overluifelde toegangspoort, ten noorden de resten van het ommuurde neerhof, ten zuiden en ten oosten de ruime tuin met vijver en Lourdesgrot.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie met aanhorigheden, gelegen langs de Pastoor Vandersandestraat te Tervuren, is beschermd als monument. De pastorietuin is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke en historische waarde van de pastorie met aanhorigheden als volgt: als omheind gebouw bestaande uit een deel van 1616 in traditionele bak- en zandsteenstijl en een deel uit eind 18de eeuw, verbouwd in de 19de-20ste eeuw, met schuur en voormalige stallen.

  • Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, Beschermingsdossier DV000603, Pastorie met aanhorigheden (S.N., 1981).

Waarden

De pastorie met inbegrip van de aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.