Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 86313   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86313

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Mansardedak met dakkapellen en verbouwde linker travee.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Hoogstraat 43 (Aalst)
Burgerhuis, aansluitend bij nummer 41 wat de gevelindeling en versiering betreft. Mansardedak met dakkapellen en verbouwde linker travee.