Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis met Erpelsteeg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
86362
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86362

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 32. Ruim hoekhuis van zeven trav. en drie bouwl., drie l.-trav. onder sterk hellend zadeldak (Vlaamse pannen), vier r.-trav. met platdak. Aanvankelijk enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. (vermoedelijk de huidige drie l.-trav.) Vlg. archiefstukken werd een barokgevel opgetrokken ter vervanging van houten gevel in 1699. In de loop van XVIII uitgebreid met vier trav.; vlg. archiefstAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Erpelsteeg 74-80, Sint-Jacobsnieuwstraat 32 (Gent)
Ruim hoekhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen, drie linkertraveeën onder sterk hellend zadeldak, vier rechter traveeën met plat dak.