Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kerkplein en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1994 tot heden
ID: 8640   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8640

Besluiten

Kerkplein en kruispunt met aanpalende straten
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1994  ID: 2671

Beschrijving

De bescherming omvat het dorpscentrum van De Pinte met het Kerkplein wordt gevormd door het kruispunt van verschillende straten: de Pintestraat, Groenstraat, Baron de Gieylaan en Polderdreef. Beeldbepalende monumenten zijn de parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn, het kasteel van De Pinte en een afgerond hoekpand in regionalistische stijl. De 19de-eeuwse pastorie in decoratieve baksteenarchitectuur maakte deel uit van de voorlopige bescherming, maar werd niet definitief beschermd vermits het gebouw in 1994 voor de heraanleg van het Kerkplein werd gesloopt.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, wetenschappelijke en artistieke waarde van het Kerkplein en kruispunt met de aanpalende straten als volgt werd gemotiveerd: "wegens de historische waarde als 19de-eeuws dorpscentrum gegroeid rondom de kerk en heraangelegd in de jaren 1930 door het aanpassen van de omgevende architectuur in het creëren van een pleintje ten noorden van de kerk;
wegens de wetenschappelijk en artistieke waarde van de nog resterende bebouwing in verschillende neostijlen: de neogotische parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn naar ontwerp van architect J. Goethals van 1900-12, het kasteel van De Pinte, een typisch midden-19de-eeuws buitenverblijf met neoclassicistische uitbreidingen, ingeplant in een mooie groene omgeving, met bijhorende koetshuizen en hek en de neo-Vlaamserenaissancegetinte hoekhuizen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000888, Kerkplein en kruispunt met aanpalende straten, advies KCML (1994).


Waarden

Het Kerkplein en Kruispunt met de aanpalende straten is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kerkplein en omgeving

Baron de Gieylaan, Groenstraat, Kerkplein, Pintestraat, Polderdreef (De Pinte)
Het huidige dorpscentrum van De Pinte met het Kerkplein wordt gevormd door het kruispunt van verschillende straten: de Pintestraat, Groenstraat, Baron de Gieylaan en Polderdreef.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van De Pinte

Kerkplein 8 (De Pinte)
Oorspronkelijk buitenverblijf gebouwd door Mw. Verniers-de Brabandene in 1847 op de plaats van een hoeve. Buitengoedje op eenvoudige rechthoekige plattegrond, bepleisterd en beschilderd parement.


Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat zonder nummer (De Pinte)
Eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte in 1791. Aankoop van een stuk grond door het kapittel van Doornik, de tiendeheffers van de wijk, in 1792 en aanvang van de bouw die op één m hoogte stopgezet werd bij de Franse bezetting.