Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kerkplein en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-1994 tot heden

ID
8640
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8640

Besluiten

Kerkplein en kruispunt met aanpalende straten
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-1994  ID: 2671

Beschrijving

De bescherming omvat het dorpscentrum van De Pinte met het Kerkplein wordt gevormd door het kruispunt van verschillende straten: de Pintestraat, Groenstraat, Baron de Gieylaan en Polderdreef. Beeldbepalende monumenten zijn de parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn, het kasteel van De Pinte en een afgerond hoekpand in regionalistische stijl. De 19de-eeuwse pastorie in decoratieve baksteenarchitectuur maakte deel uit van de voorlopige bescherming, maar werd niet definitief beschermd vermits het gebouw in 1994 voor de heraanleg van het Kerkplein werd gesloopt.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, wetenschappelijke en artistieke waarde van het Kerkplein en kruispunt met de aanpalende straten als volgt werd gemotiveerd: "wegens de historische waarde als 19de-eeuws dorpscentrum gegroeid rondom de kerk en heraangelegd in de jaren 1930 door het aanpassen van de omgevende architectuur in het creëren van een pleintje ten noorden van de kerk;
wegens de wetenschappelijk en artistieke waarde van de nog resterende bebouwing in verschillende neostijlen: de neogotische parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn naar ontwerp van architect J. Goethals van 1900-12, het kasteel van De Pinte, een typisch midden-19de-eeuws buitenverblijf met neoclassicistische uitbreidingen, ingeplant in een mooie groene omgeving, met bijhorende koetshuizen en hek en de neo-Vlaamserenaissancegetinte hoekhuizen."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000888, Kerkplein en kruispunt met aanpalende straten, advies KCML (1994).


Waarden

Het Kerkplein en Kruispunt met de aanpalende straten is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

wetenschappelijke waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kerkplein en omgeving

Baron de Gieylaan, Groenstraat, Kerkplein, Pintestraat, Polderdreef (De Pinte)
Het huidige dorpscentrum van De Pinte met het Kerkplein wordt gevormd door het kruispunt van verschillende straten: de Pintestraat, Groenstraat, Baron de Gieylaan en Polderdreef.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel van De Pinte

Kerkplein 8 (De Pinte)
Buitengoed uit 1847 op eenvoudig rechthoekig plattegrond, bepleisterd en geschilderd parement, vijf traveeën en twee en een halve bouwlagen onder schilddak. Aanpassingen in 1881 als blijvend verblijf en parkaanleg met vijver en uitbreidingen in 1932. Omhaagd domein met kasteel, koetshuis uit midden 19de eeuw en paardenstallen van 1901 en ijzeren hek tussen ronde gecementeerde pijlers met bolornament.


Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

Pintestraat zonder nummer (De Pinte)
Oorspronkelijk een pseudobasilicale kerk met westtoren, voltooid in 1840 doch in 1851 door bliksem vernield en vervangen door een houten torentje. Vergrotingsplannen vanaf 1900 naar ontwerp van architect Jules Goethals en in 1909 nieuwe plannen, voltooid in 1912. Beschadiging tijdens beschietingen in 1918 en herstelling naar ontwerp van architect Amandus Robert Janssens. Vrij imposante neogotische bakstenen kruisbasiliek met vierkante westtoren onder ingesnoerde naaldspits; afdekkende leien zadeldaken. Huidige kerk met driebeukig schip van zes traveeën, uitspringend transept van twee traveeën en koor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting; vijfzijdige doopkapel aan noordelijke torentravee, rond traptorentje aan zuidzijde.