Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen naar ontwerp van J. Welvaert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 86407   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86407

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee rijhuizen in spiegelbeeldschema met in totaal zes traveeën en vier bouwlagen naar ontwerp van architect J. Welvaert van 1903.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee burgerhuizen ontworpen door J. Welvaert

Prins Albertstraat 45-47 (Sint-Niklaas)
Twee rijhuizen in spiegelbeeldschema met in totaal zes traveeën en vier bouwlagen naar ontwerp van architect J. Welvaert van 1903.