Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Margareta

Beschermd monument van 20-07-1943 tot heden
ID: 8641   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8641

Besluiten

Religieuze gebouwen, marktkruis, schandpaal en Hotel de Coninck
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1943  ID: 74

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Margareta is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Margareta is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Margareta

Dorpstraat zonder nummer (Temse)
Stemmig kruiskerkje, op een verhevenheid in het dorp gebouwd en omringd door het kerkhof; laatstgenoemde is aan de straatkant met een bakstenen muur afgesloten en aan de noordkant met een haag; arduinen hekstijlen met siervaasbekroning uit de tweede helft van de 18de eeuw.