Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis Het Meuleken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
86450
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86450

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 20-28. Merkwaardig barokhuis, vanouds z.g. "Het Meuleken". Diephuis van vier trav. en vier bouwl. met zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1652 op bovenste bouwl. Verticaal opgaande gevel van bak- en zandsteen met in- en uitgezwenkte top, gerestaureerd in 1934 n.o.v. architect Fr. Van Hove Sr. Versierde gevelankers. Rechth. vensters met kruiskozijnen, gescheiden door brede muurdammenAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis Het Meuleken

Korenmarkt 30-31 (Gent)
Merkwaardig barokhuisn opgevat als een diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen met zadeldak, gedateerd 1652 op bovenste bouwlaag. Verticaal opgaande gevel van bak- en zandsteen met in- en uitgezwenkte top, gerestaureerd in 1934 naar ontwerp van architect Fr. Van Hove Sr.