Beschermd monument

Oude Vierschaar

Beschermd monument van 16-11-1943 tot heden
ID: 8646   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8646

Besluiten

Vierschaargebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 16-11-1943  ID: 95

Beschrijving

Het Oud Vierschaargebouw is beschermd als monument.Waarden

Het Oud Vierschaargebouw, thans bibliotheek te Wachtebeke, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Vierschaar

Dorp 54 (Wachtebeke)
Oorspronkelijk vierschaargebouw of rechtbank, nadien gemeenteschool tot 1861, thans openbare bibliotheek Sint-Vincentius. Gesitueerd aan de westzijde van het dorpsplein op de hoek Kerkstraat en tegenover de kerk.