Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Mechanische weverij Jean Cambier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
86478
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86478

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige "Mechanische weverij Jean Cambier", later "Ets. Louis Vangrootenbrul en Compagnie" - "Tissage La Perle", sinds 1985 Anfibe N.V. Weverij - Tissage en Ansa N.V. een samenvoeging van de firma Andres en Santens.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Mechanische weverij Jean Cambier

Viermaartlaan 18-20, 40-48 (Ronse)
Mechanische weverij Jean Cambier, hier vermoedelijk opgericht eind 19de eeuw, uitgebreid in 1910, en met belangrijke bouwcampagnes in de loop van de jaren 1920 en 1940. Bureelgebouw in nieuwe zakelijkheid door A. De Gavre uit 1945.