Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

ID
8648
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8648

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk te Volkegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

De La Kethulleplein zonder nummer (Oudenaarde)
Een eerste bedehuis toegewijd aan Sint-Martinus als moederparochiekerk waaronder aanvankelijk Edelare, Leupegem en Pamele ressorteerden, zou mogelijk al in de 7de eeuw opgericht zijn. Oudste vermelding van de kerk daterend van 1110, toen het patronaatsrecht samen met de kerk in het bezit kwam van de Sint-Salvatorsabdij van Ename.