Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oudenaarde
Deelgemeente Volkegem
Straat De La Kethulleplein
Locatie De La Kethulleplein zn (Oudenaarde)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45035/104.1
  • OO002095

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

De La Kethulleplein zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

Een eerste bedehuis toegewijd aan Sint-Martinus als moederparochiekerk waaronder aanvankelijk Edelare, Leupegem en Pamele ressorteerden, zou mogelijk al in de 7de eeuw opgericht zijn. Oudste vermelding van de kerk daterend van 1110, toen het patronaatsrecht samen met de kerk in het bezit kwam van de Sint-Salvatorsabdij van Ename.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Martinuskerk te Volkegem is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.