Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Martinus met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
8649
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8649

Besluiten

Parochiekerk Sint-Martinus: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1650

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de parochiekerk Sint-Martinus.

De afbakening van het dorpsgezicht valt grotendeels samen met de onmiddellijke omgeving van de kerk, gevormd door het De La Kethulleplein, de Bagettestraat, de Rogier van Brakelstraat en de Volkegemberg. De bebouwing omvat voornamelijk hoeves, boerenwoningen en cafés. Er is ook een herberg, een gemeentehuis, pastorie en zondagsschool. De kerk zelf maakt ook deel uit van deze bescherming.

In het beschermingsdossier wordt de bescherming van het dorpsgezicht als volgt gemotiveerd:
omwille van de dorpsbeeldbepalende waarde van het bochtig en nauwe stratentracé dat uit verschillende richtingen uitmondt op een pleinachtige straatverbreding waarrond zich enkele typische hoevecomplexen groeperen,
alsook omwille van de beeldbepalende waarde van de nog grotendeels karakteristieke kleinschalige dorpsarchitectuur en de open perspectieven op de kerk vanaf de Bagette- en Van Brakelstraat en
omwille van de landschappelijke waarde van het heuvelachtig terrein rond de Volkegemberg.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000651, Omgeving Sint-Martinuskerk (zie 0043), (S.N., 1981).


Waarden

De omgeving van de reeds beschermde Sint-Martinuskerk is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Volkegem

Bagettestraat, De La Kethulleplein, Rogier van Brakelstraat, Steenbergstraat, Volkegemberg (Oudenaarde)
De dorpskern van Volkegem is gesitueerd in een heuvelachtig gebied. Bovenaan de Volkegemberg ligt centraal de bescheiden Sint-Martinuskerk met omhaagd kerkhof.

Is de omvattende bescherming van

Dorpsherberg

De La Kethulleplein 5 (Oudenaarde)
Landelijk en bescheiden gewit bakstenen ensemble met pannen zadeldaken, voornamelijk uit eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw.


Dorpskern Ename met archeologische site en Bos t’Ename

Ename, Mater, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde)
De ankerplaats ligt ten oosten van Ename (Oudenaarde) en ten westen van Volkegem (Oudenaarde). Bos t'Ename bevindt zich voor één vierde in de brede geul van het laagterras van de Scheldevallei en voor drie vierden bekleedt het bos de steile valleiwand, inclusief het talud bovenaan. Tussen Ename en het bos ligt de Riedekensbeek, parallel aan de Scheldesteilwand.


Gemeentehuis van Volkegem

Bagettestraat 6 (Oudenaarde)
Alleenstaande en zijdelings aan de straat palende kleine woning van het type boerenhuis. Enkelhuis van anderhalve bouwlaag onder zadeldak, in kern minstens uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Hoeve 't Groot Hof

De La Kethulleplein 3 (Oudenaarde)
Als vierkanthoeve reeds weergegeven op de Ferrariskaart. Hoeve circa 1850 vergroot of nagenoeg geheel herbouwd. Deels gekasseid rechthoekig erf met zijdelings aan de straat palend hoog boerenhuis van acht traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak. Vrijwel ongewijzigde bedrijfsgebouwen, eveneens van anderhalve bouwlaag en onderkelderd bakstenen koetshuis en wagenhuis.


Hoeve en herberg De gaaipers

Volkegemberg 70 (Oudenaarde)
Haaks ingeplant dorpshuis met omhaagde voortuin en toegangshek tussen gewitte gemetste vierkante hekpijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorheen boerenhuis van anderhalve bouwlaag verhoogd tot twee bouwlagen en aangepast in begin 20ste eeuw. Rechts aansluitende L-vormige lagere vroegere bedrijfsvleugel en bewaarde bakoven onder lessenaarsdak tegen de zijgevel van de haakse vleugel.


Hoeve met losse bestanddelen

De La Kethulleplein 2 (Oudenaarde)
Hoeve met losse bestanddelen; woning zijdelings aansluitend bij die van nummer 1. Boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak, uit de 18de eeuw. Aangepaste jongere stalvleugel aan straatkant naast ijzeren toegangshek van erf.


Hoeve Nollet

De La Kethulleplein 1 (Oudenaarde)
Hoeve van het semigesloten type opklimmend tot de 18de eeuw, wellicht in het derde kwart van de 19de eeuw grondig aangepast door vergroting van het boerenhuis en uitbreiding van de bedrijfsgebouwen.


Parochiekerk Sint-Martinus

De La Kethulleplein zonder nummer (Oudenaarde)
Oudste vermelding van de kerk daterend van 1110, toen het patronaatsrecht samen met de kerk in het bezit kwam van de Sint-Salvatorsabdij van Ename. De behouden beuk van een eenbeukig romaans zaalkerkje van Doornikse steen wordt aanzien als een bouwwerk uit eind 11de eeuw tot begin 12de eeuw. Kerk nadien, eind 15de eeuw tot begin 16de eeuw vergroot.


Pastorie en zondagsschool

De La Kethulleplein 4 (Oudenaarde)
Pastorie met voortuintje en diepe, zijdelings aan de zuidkant van het kerkhof grenzende achtertuin. Volgens archiefstukken circa 1774 nieuw opgerichte pastorie, in 1841 vernieuwd en verhoogd met een bovenverdieping. Links aangebouwde voormalige zondagsschool. Onderkelderd gewit bakstenen gebouwtje van één verdieping onder zadeldak, gedateerd 1902. Gevelnis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje.