Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning met ankers uit 1667

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
86518
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86518

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vrij recent huis. Zijgevel door middel van ankers 1667 gedateerd; oude kern of recuperatiemateriaal.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis

Zoetenberm 17 (Beveren)
Vrij recent huis met zijgevel door middel van ankers 1667 gedateerd; oude kern of recuperatiemateriaal.