Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
86552
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/86552

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk boerenhuis in vakwerkbouw, in 1732 versteend. Thans bakstenen huis op gecementeerde plint, vier en twee traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met schouderstukken en vlechtingen (links gecementeerd).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Wittemoer 43 (Evergem)
Oorspronkelijk boerenwoning in vakwerkbouw, in 1732 versteend. Heden bakstenen huis op gecementeerde plint, vier en twee traveeën onder zadeldak tussen zijaandaken met schouderstukken en vlechtingen.