Beschermd monument

Marktkruis

Beschermd monument van 20-07-1943 tot heden

ID: 8656   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8656

Besluiten

Religieuze gebouwen, marktkruis, schandpaal en Hotel de Coninck
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1943  ID: 74

Beschrijving

Dit marktkruis is beschermd als monument.Waarden

Het oude marktkruis te Ename is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Marktkruis

Enameplein zonder nummer (Oudenaarde)
Marktkruis ter hoogte van de kerkhofingang en pastorie tussen het groot en klein grasveld van het plein. Hardstenen kruis opgericht in 1778.