Beschermd monument

Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Beschermd monument van 13-10-1943 tot heden

ID: 8665   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8665

Besluiten

Kerken, kasteel, schepenhuis, Sint-Jorishof en het Toreken
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1943  ID: 86

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het Sint-Jorishof, het gildelokaal van de kruisboogschutters, en de naastliggende herberg De Turk.Waarden

Het Sint-Jorishof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2 (Gent)
Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. De Gilde opgericht in de 11de eeuw kocht het perceel waar de eerste, houten lakenhal stond en bouwde er haar Gildehuis en een groot schuttershof met oefenterrein, op rechthoekig grondplan, dat reikte tot aan het Belfort.


Herberg De Turk

Botermarkt 3 (Gent)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak (leien) met zijtrapgevel en voorzien van getrapte dakkapel, daterend uit het derde kwart van de 15de eeuw, gerestaureerd in 1910-1912 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert.