Beschermd monument

Bisschoppelijk college: voorgevels

Beschermd monument van 25-10-1950 tot heden

ID: 8671   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8671

Besluiten

Bisschoppelijk College: voorgevels
definitieve beschermingsbesluiten: 25-10-1950  ID: 273

Beschrijving

De voorgevels van het Kasselrijhuis of het voormalig bisschoppelijk college zijn beschermd als monument.

Deze bescherming dateert uit 1950. Later, in 1986 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige Kasselrijhuis.Waarden

De voorgevels van het Bisschoppelijk College zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw.