Beschermd monument

Bisschoppelijk college: voorgevels

Beschermd monument van tot heden

ID
8671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8671

Besluiten

Bisschoppelijk College: voorgevels
definitieve beschermingsbesluiten: 25-10-1950  ID: 273

Beschrijving

De voorgevels van het Kasselrijhuis of het voormalig bisschoppelijk college zijn beschermd als monument.

Deze bescherming dateert uit 1950. Later, in 1986 werd de bescherming uitgebreid tot het volledige Kasselrijhuis.Waarden

De voorgevels van het Bisschoppelijk College zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis voor het Sint-Bernarduscollege.