Beschermd monument

Kasselrijhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
8673
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8673

Besluiten

Casselrijehuis
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1986  ID: 2184

Beschrijving

Het Kasselrijhuis of voormalig bisschoppelijk college is beschermd als monument.

Deze bescherming dateert uit 1986. Eerder, in 1950, werden de gevels reeds beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd:
"de historische waarde als oud kasselrijgebouw van Oudenaarde dat een interessante bouwhistoriek vertoont en uiteindelijk in het begin van de 18de eeuw zijn huidige rijk classicerende barokvorm kreeg.
de artistieke waarde van de waardevolle interieurs die voor het Oudenaardse uniek zijn; deze interieurs zijn versierd met barok- en rococodecoratie in stucwerk, vertonen schouwen en trappen, en vooral in de eetkamer nog goed bewaarde 18de-eeuwse muurschilderingen met voorstellingen van diverse landschappen."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000687, Hoogstraat 30: oude Casselrijehuis (thans Onze-Lieve-vrouwcollege), advies KCML (1986).


Waarden

Het oude 'Casselrijehuis' (thans Onze-Lieve-Vrouwecollege) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis voor het Sint-Bernarduscollege.